Proces van aankoop tot oplevering

Veelgestelde vragen

Deze vragenlijst is met zorg samengesteld, echter wijzigingen zijn voorbehouden. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend.

Vragen over verkoop, planning en toewijzing

Door u in te schrijven via de pagina inschrijven op deze website. U maakt daar een persoonlijk account aan voor Emmelhage - Emmeloord. Via dit account kun u door middel van het digitale inschrijfformulier in uw account uw voorkeur voor een woning en/of kavel aangeven. Mocht u al een account hebben, dan kun u inloggen en in uw persoonlijke account, het digitale inschrijfformulier openen en invullen.
(Mocht u hulp nodig hebben kunt u te allen tijde contact opnemen met een van de makelaars).

Nee, er is sprake van vrije verkoop.

Het plan bestaat uit circa 177 woningen in verschillende prijscategorieën. In fase 3A-1 heeft u de keuze uit 18 fraaie twee-onder-een-kapwoningen, 24 hof-woningen, 4 rijwoningen en 24 royale kavels.

U bent vrij om zelf een aannemer te kiezen.

Ja, er is een kavelbrochure beschikbaar.

Inschrijven doet u via uw persoonlijke account op de website. Alle informatie is ook terug te vinden op de website. Tevens kunt u contact opnemen met de makelaars.

Er zullen in het plan diverse huurwoningen beschikbaar komen.

Vragen over de stad / woningen / kavels

Emmeloord is een stad die zich voortdurend ontwikkelt en vooruitkijkt. Naast het behouden van de historische charme, biedt de stad moderne voorzieningen die het dagelijkse leven vergemakkelijken. Winkels, restaurants, scholen en (gezondheids)zorgfaciliteiten zijn ruimschoots aanwezig. Daarnaast wordt er voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de infrastructuur. Het centrum van Emmeloord is binnen 10 fietsminuten te bereiken waar zich onder andere een winkelcentrum bevindt, supermarkt binnen 7 loopminuten, het theater binnen 15 fietsminuten en diverse scholen binnen 5 fietsminuten. Tevens wordt in een latere fase van Emmelhage een basisschool gebouwd.

Emmeloord is goed bereikbaar, zowel met de auto als met het openbaar vervoer. Emmeloord heeft goede wegverbindingen, zoals de snelwegen A6 en N50, die het met andere steden verbinden.

 

Met het openbaar vervoer kun u Emmeloord bereiken via trein en bus. Het treinstation van Kampen of Zwolle zijn de dichtstbijzijnde stations, vanwaar u met de bus verder kunt reizen naar Emmeloord. Er zijn verschillende buslijnen die de stad verbinden met omliggende plaatsen en steden.

Ja dat is mogelijk. De meerwerklijsten staan onder ‘aanbod’ per bouwnummer weergegeven. Het betreft seriematige bouw, dit houdt in dat er geen individuele meerwerkopties buiten de standaard meerwerkopties mogelijk zijn.

De technische omschrijving is te downloaden bij de verkoopstukken op de website.

De woningen worden conform de BENG eisen (bijna energie neutrale gebouwen) opgeleverd. Daarmee voldoet de woning aan de door de overheid vastgestelde norm BENG. Door toepassing van gevel-, vloer-, en dakisolatie en door energiezuinige installaties wordt aan deze norm voldaan. Zo wordt er gebruik gemaakt van een luchtwarmtepomp, PV-panelen en beschikt de woning over een mechanisch ventilatiesysteem.

Energielabel A+++.

Ja, alle woningen hebben een berging.

Ja, de woningen en appartementen worden zonder gasaansluiting opgeleverd. Een warmtepomp zal de woning voorzien van warmte, koeling en warm tapwater.

Er zit geen keuken in de woning en er is ook geen stelpost opgenomen.

Ja, er zit standaard sanitair en tegelwerk (badkamer en toilet) in de woning. 

Zie hiervoor de technische omschrijving.

Voor de diverse disciplines zijn showrooms, u word t.z.t. op de hoogte gesteld welke dit zijn.

Het plan wordt uitgevoerd onder de SWK garantie- en waarborgregeling.

De meeste woningen / kavels hebben een verplichting om op eigen terrein te parkeren. Daarnaast zijn er voldoende openbare parkeerplekken. Dit staat weergegeven op de situatietekening.

De parkeernorm zoals de gemeente deze stelt, wordt aangehouden.

Het bestemmingsplan is onherroepelijk.

De bouwvergunning is onherroepelijk. 

De aansluiting op het glasvezelnet of kabelnet (het abonnement) dient u zelf aan te vragen. Aansluitingen voor elektra en water worden door de regionale netbeheerder verzorgd. Ook Ziggo en Reggefiber (indien van toepassing) zorgen voor een aansluiting tot in de meterkast.

Hierover informeren wij u via de verkoopprocedure. 

Contracten en financiële haalbaarheid

De grond wordt tijdens het transport bij de notaris in een keer voldaan. De aanneemsom wordt in diverse termijnen conform hetgeen in uw aannemingsovereenkomst staat vermeldt voldaan al naar gelang de bouw vordert. 

De prijzen staan vermeld op de website. 

De grond koopt u via de koopovereenkomst die u aangaat met de ontwikkelaar. Met de aannemer sluit u een aannemingsovereenkomst af. De aannemer is de partij die uw huis bouwt. De inhoud van de overeenkomsten neemt de makelaar met u door tijdens het optiegesprek. Besluit u over te gaan tot koop, tekent u de overeenkomsten digitaal. Op dat moment ben u officieel een overeenkomst aangegaan met de ontwikkelaar en de aannemer.

Naast dat er 80% per woningtype verkocht moet zijn, dienen vergunningen te zijn afgegeven zoals de omgevingsvergunning en het SWK-certificaat. Daarnaast dient de grond bouwrijp te zijn.

U kunt een vrijblijvende afspraak (van ca. 30 minuten) inplannen bij de makelaar of een eventuele andere financier. Zie hiervoor de link vermeld in het tabblad financiering. Na afloop ontvang u het ‘Orientatierapport Lenen en Wonen’ als pdf-document. Dit document dien u, wanneer de verkoop is gestart, up te loaden bij u inschrijfformulier. Het is niet verplicht om de check bij de bovengenoemde partijen te doen, maar wel makkelijk en snel. Een financieringsverklaring dient te allen tijde door een erkend financieel adviseur gedaan te worden. Het verplicht u nergens toe.

Contractueel wordt er een financieringsvoorbehoud opgenomen van 2 maanden, dit houdt in dat u na ondertekening 2 maanden de tijd heeft om uw financiering rond te krijgen. Mocht dit niet lukken kunt u het contract binnen deze tijd kosteloos ontbinden. (zie aannemingsovereenkomst)

Zodra opschortende voorwaarde zijn vervallen en de bouw van de woning definitief doorgaat, wordt u door de notaris uitgenodigd om de leveringsakte (leveren van de grond) en hypotheekakte te passeren. Het is verstandig om de hypotheek rond te hebben zodra u verneemt dat de akte gepasseerd kan worden.
Contractueel wordt er een financieringsvoorbehoud opgenomen van 2 maanden, dit houdt in dat u na ondertekening 2 maanden de tijd heeft om uw financiering rond te krijgen. Mocht dit niet lukken kunt u het contract binnen deze tijd kosteloos ontbinden. (zie aannemingsovereenkomst)

Planning

Verwachte start bouw is na de zomer van 2024.

Verwachte oplevering is najaar 2025

In principe 4 (2 fases van Scholtens Projecten fase 1 en 3 en 2 fases van de gemeente fase 2 en 4)  maar dit hangt af van de verschillende marktomstandigheden.

Dit is mede afhankelijk van de verschillende marktomstandigheden en verkoopsnelheid van de huidige fase. Nadat hier meer inzicht in is zullen we u op de hoogte houden middels de nieuwsbrief.